Uppdaterad: 10 april, 2020

Integritetspolicyn och cookie-policyn kan komma att ändras. Ändringar börja gälla samtidigt som de görs publikt tillgängliga på denna sida.

Denna integritetspolicy gäller för HEJA NORA!, publikt tillgänglig på webbadressen “heja.nora.nu”, en subdomän på domänen “nora.nu” som enskilda firman Sennbrink Kommunikation är innehavare av. Policyn är av upplysande art för dig som besöker HEJA NORA! (heja.nora.nu) och för dig som väljer att sända in data om exempelvis men inte begränsat till; förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, uppgift om arbetsplats, uppgift om bostadsort, och relationer mellan en eller flera människor.

Personuppgiftsansvarig
Sennbrink Kommunikation
c/o Björn Sennbrink
Rättarvägen 9
731 30 NORA
konsult@sennbrink.se
0763488311

Personuppgifter som kan samlas in av dig som frivilligt sänder en nominering till HEJA NORA!
Förnamn, efternamn, ev. företagsnamn, ev. organisationsnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress.

Hur personuppgifter samlas in
Du som besökare på HEJA NORA! (heja.nora.nu) kan välja att skicka e-post, ringa eller vid personligt möte eller under en videokonferens eller liknande, dela med dig av personuppgifter till Sennbrink Kommunikation. Personuppgifter kan även samlas in genom nyttjande av formulär på HEJA NORA! (heja.nora.nu). Personuppgifter kan även samlas in genom interna och externa formulär för mottagande av nyhetsbrev.

Hur personuppgifter används
Personuppgifter samlas in, lagras och bearbetas samt används för att på HEJA NORA! (heja.nora.nu) publicera namn, efternamn och ev. uppgift om arbetsplats för det specifika ändamålet att lyfta fram enskilda, företag eller organisationer till uppmuntran under och efter Coronakrisen 2020. Personuppgifter överförs till tjänsten MailChimp för att kunna sända nyhetsbrev via e-post.

Personuppgifters överföring till land utanför EU/EES
Personuppgifter som samlats in av eller personuppgifter som sänts till Sennbrink Kommunikation kan komma att överföras till USA (t.ex. via tjänsterna Google Gmail, Dropbox, MailChimp), eller platser utanför EU/EES där tjänsteleverantörer valt att placera sina servrar.

Dina rättigheter
Om du önskar att dina personuppgifter raderas, vänligen sänd e-post till konsult@sennbrink.se med bibehållen eventuell historisk e-postkonversation. Undantag från radering är uppgifter som inte avtalats ska visas på HEJA NORA! (heja.nora.nu) under en olika lång tidsperiod, uppgifter som krävs för fakturering, bokföring eller liknande ändamål där andra regelverk än dataskyddsförordningen föreskriver arkivering eller där det finns uppenbara affärsmässiga eller avtalsmässiga skäl till bevarande exempelvis men inte begränsat till; förfrågningsunderlag, förhandlingskonversationer i digitalt och tryckt format, specifikationer, signerade avtal, uppgift om ekonomiska transaktioner.

Cookie-policy

När du besöker HEJA NORA! (heja.nora.nu) lagras cookies från tredjepartsleverantörer på din dator eller mobila enhet, om du inte gjort inställningar på din dator eller mobila enhet för att blockera denna lagring. När du lämnat samtycke till cookies på HEJA NORA! (heja.nora.nu) lagras en cookie på din dator eller enhet för att du inte ska behöva godkänna detta fler gånger.

Cookies är för tjänster som Sennbrink Kommunikation nyttjar för att bättre förstå besökares användning av HEJA NORA! och för att samla in statistik om besök till HEJA NORA! och för att kunna arbeta med ständiga förbättringar av de tjänster som Sennbrink Kommunikation erbjuder.

Från tid till annan finns det trackers på HEJA NORA! (heja.noru.nu). För dig som vill ta reda på vilka trackers och cookies som används, använd en modern och uppdaterad webbläsare som har inbyggda funktioner för synliggörande av dessa t.ex. Firefox.